top of page

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten van tekstissimo.

 

Uitgangspunt voor deze verklaring is dat ik je behandel zoals ik zelf ook behandeld wil worden: met respect voor privacy. 

 

Wat een bedrijf als tekstissimo met jouw persoonsgegevens moet en doet?

 

Ik heb alleen gegevens van je nodig als we een contractuele afspraak maken, bijvoorbeeld wanneer je mij een opdracht geeft. Het gaat dan om naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer. Daarnaast sla ik de contactgegevens op van mensen die ik interview in opdracht van een klant. Verder gebruik ik je naam en e-mailadres wanneer je hebt aangegeven mijn nieuwsbrieven te willen ontvangen.

 

Je NAW-gegevens, telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen) bewaar ik tot maximaal 10 jaar na het laatste contact. 

 

Wil je weten welke persoonsgegevens ik van je heb? Vraag gerust een overzicht bij me op. Je mag me ook vragen om de persoonsgegevens die ik van je heb aan te passen, te wissen of over te dragen aan iemand anders. Mail je verzoek naar anita@tekstissimo.nl.

 

Ik verkoop je persoonsgegevens niet door en deel ze niet met anderen. De enige partij die jouw persoonsgegevens in opdracht van mij verwerkt, is het administratiekantoor dat mijn boekhouding verzorgt. Het gaat hierbij om contactgegevens ten behoeve van de debiteuren- en crediteurenadministratie en het verzenden van facturen. Om te zorgen dat ook dit administratiekantoor jouw privacy respecteert, hebben we de afspraken daarover vastgelegd in een officiële verwerkersovereenkomst. Verder worden je persoonsgegevens met geen enkel ander persoon of organisatie binnen of buiten Nederland of de EU gedeeld.  

 

Deze website is https-beveiligd. Het zou best kunnen dat Google of Wix statistieken bijhoudt over het bezoeken van deze website; maar ik ben niet geïnteresseerd in die statistieken en bekijk ze niet. 

 

Heb je vragen of klachten over je gegevens en de bescherming van je privacy? Neem dan contact met mij op via anita@tekstissimo.nl.

 

Opgesteld op 5 februari 2019. 

bottom of page